1626521946861_P1400393.JPG-me

Ajan­koh­tais­ta

Ter­vey­den­hoi­don am­mat­ti­lai­se­na tarjoan hoi­to­las­sa­ni tur­val­lis­ta jal­ko­jen­hoi­toa kai­ke­ni­käi­sil­le asiak­kail­le. 
Jos sinulla on diabetes, reuma, jokin iho­sai­raus (psori, ppp, ekseema) tai sieni-infektio kynsissä/jaloissa on Jal­ka­hoi­to­la Ta­ka­tas­sut juuri oikea jal­ka­hoi­to­la sinulle. Tutustus hoi­to­va­li­koi­maan sivulla Palvelut ja tuotteet.
Hoi­to­las­sa­ni asioi yksi asiakas ker­ral­laan. Jos haluat ostaa lah­ja­kor­tin tai jal­ko­jen­hoi­to­tuot­tei­ta ilman varattua aikaa jal­ka­hoi­toon, niin soita 040 166 0907 ja sovitaan koska tulet käymään.
Hoitola on avoinna vain ajan­va­rauk­sel­la!
ÄLÄ TULE HOI­TO­LAA­NI SAIRAANA!                 
Jos epäilet vi­rus­tiein­fek­tio­ta, siirrä varattua hoi­toai­kaa. Sai­raus­ta­pauk­ses­sa voit peruuttaa ajan vielä samana aamuna soit­ta­mal­la tai teks­ti­vies­til­lä. 
PIDETÄÄN HUOLTA TOI­SIS­TAM­ME :)
1626521947048_15.9.2020.JPG-me

Ter­vey­den­hoi­dol­lis­ta jal­ko­jen­hoi­toa

Jal­ka­hoi­to­la Ta­ka­tas­sut on pieni ja rau­hal­li­nen ko­ti­hoi­to­la Helsingin Laut­ta­saa­res­sa.
Osoite: Itä­lah­den­ka­tu 14 B 57, 7. kerros.

Jos et asu Laut­ta­saa­res­sa, pääset tänne helposti metrolla joka puolelta Helsinkiä. Met­roa­se­mal­ta (Ota­van­tien puolelta) on Itä­lah­den­ka­dul­le kä­ve­ly­mat­kaa noin 1 km. Pääset Laut­ta­saa­ren met­roa­se­mal­ta hoitolaan myös bussilla 21. Bus­si­by­säk­ki on met­roa­se­mal­la Gyl­de­nin­tien puolella. Jää pois pysäkillä Vat­tu­nie­mi, josta on matkaa hoitolaan noin 200 m. Omalla autolla tultaessa löytyy 4 tunnin kie­kol­li­sia py­sä­köin­ti­paik­ko­ja Itä­lah­den­ka­dun ja Nah­ka­housun­tien varrelta.


Hoi­to­las­sa noudatan yleisesti käytössä olevia puhtaus-, de­sin­fioin­ti- ja hy­gie­nia­me­ne­tel­miä. Käytössä on ult­ra­ää­ni­pe­su­lai­te sekä kuu­mail­mas­te­ri­laat­to­ri, joilla huollan kaikki käytössä olleet työ­vä­li­neet päi­vit­täin. Jokaista asiakasta varten on aina puhtaat ja ste­ri­loi­dut välineet.


Jal­ka­hoi­to­la Ta­ka­tas­suis­sa voit maksaa kä­tei­sel­lä tai ylei­sim­mil­lä pankki- ja luot­to­kor­teil­la. Käytössä on Zettle mak­su­pää­te.

Palvelut ja tuotteet

Jalkahoitola Takatassuissa työni painottuu jalkojen perushoitoon, jalkaongelmien ennaltaehkäisyyn ja niiden varhaiseen toteamiseen sekä asiakkaan ohjaukseen ja kannustamiseen jalkojen omahoidossa. Jalkojen säännöllinen hoito ylläpitää jalkojen terveyttä ja vaikuttaa pitkällä tähtäimellä koko kehon hyvinvointiin ja jaksamiseen.


Ensimmäisellä käynnillä tutkin kaikkien asiakkaiden jalat sekä keskustelen jalkojen omahoidosta, työn/työkenkien ja harrastusten vaikutuksesta jalkoihin sekä asiakkaan mahdollisten sairauksien ja lääkitysten vaikutuksesta omaan jalkaterveyteen. Myös jatkokäynneillä tutkin aina jalat ensin ja päivitämme tilannetta tarpeen mukaan. Diabeetikoille teen tiettyjä jalkatutkimuksia noin vuoden välein.

Vaativa jal­ka­hoi­to  72 €  n. 60-90 min


Dia­bee­ti­kon jal­ka­hoi­to 68 € n. 60-90 min


Jalkojen pe­rus­hoi­to 60 € n. 45 min 


Jalkojen ke­vyt­hoi­to 54 € max 45 min


Varpaiden kynsien leikkaus 1   
37 €  max 30 min


Varpaiden kynsien leikkaus 2    
42 € max 30 min    46 € max 45 min 


Sisään kasvaneen kynnen oi­kai­su­hoi­to Podofix -jousi­me­ne­tel­mäl­lä    40 €/kynsi/hoi­to­ker­ta


Yk­si­löl­li­set si­li­ko­nior­too­sit


Pienet työt  30 €  max 30 min


Lah­ja­kort­ti


Myytävät tuotteet

Ajan­va­raus

Ajan­va­rauk­set pu­he­li­mit­se

040 166 0907 (ma-pe klo 8.00-17.00)

Kesken asia­kas­hoi­don en vastaa pu­he­li­meen.

Otan sinuun yhteyttä mah­dol­li­sim­man pian saman päivän aikana.


Net­tia­jan­va­raus

Varaa aika tästä linkistä

Vellon ajan­va­raus­si­vul­la valitse valikosta palvelu ja sen jälkeen hoitoaika (päivä ja kel­lon­ai­ka). 

Täytä tar­vit­ta­vat hen­ki­lö­tie­dot ja varaa aika.


Hoitoajan pe­ruu­tuk­set mieluiten vii­meis­tään 

edel­li­se­nä päivänä.

Sai­raus­ta­pauk­ses­sa voit peruuttaa varatun ajan 

vielä samana aamuna soit­ta­mal­la tai teks­ti­vies­til­lä. 

Pe­ruut­ta­mat­to­mas­ta hoi­toa­jas­ta veloitan 

ko. hoidon hinnan.

1626521945752_Oma%20kuva%20kes%C3%A4kuu%202019.jpg-me

Tarina

Olen Leena Salovaara, lähihoitaja ja jalkahoitaja.

Olen Valviran hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö ja rekisteröity terveydenhoitoalan itsenäinen ammatinharjoittaja.

Tietoni löytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteristä (JulkiTerhikki).

Olen Super-yrittäjä ja minulla on potilasvakuutus, ammatillinen vastuuvakuutus  ja oikeusturvavakuutus Vakuutusyhtiö Turvassa.


Jalkahoitola Takatassut on toiminut tammikuusta 2018 lähtien. Ensin 5 vuotta Helsingin Vuosaaressa ja Joulukuusta 2022 lähtien Lauttasaaressa.


Koulutus ja kokemus

* Rakennuspiirtäjä 5/1982

* Mark­ki­noin­ti­mer­ko­no­mi 5/1989

* Lähihoitaja 5/2009

Olen suorittanut seuraavat lähihoitajan osaamisalat;

* ikääntyvien hoito ja kuntoutus 5/2009

* lasten ja nuorten kasvatus ja hoito 5/2012

* jalkojenhoito 2/2018


Yh­teys­tie­dot


Itä­lah­den­ka­tu 14 B 57,  7. krs. 
00210 Helsinki

040 166 0907

jal­ka­hoi­to­la.ta­ka­tas­sut@gmail.com


Avoinna vain ajan­va­rauk­sel­la

Jal­ka­hoi­to­la Ta­ka­tas­sut

Y-tunnus: 2887605-5


Jal­ka­hoi­to­la Ta­ka­tas­suis­sa voit maksaa kä­tei­sel­lä tai ylei­sim­mil­lä pankki- ja luot­to­kor­teil­la, käytössä on Zettle mak­su­pää­te.


Tie­to­suo­ja- ja re­kis­te­ri­se­los­te

Toiminnan arvot

* terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

* laadukas hoitotyö

* vai­tio­lo­vel­vol­li­suus

* turvallisuus ja luotettavuus

* hoitotilanteen kiireettömyys

* inhimillisyys ja sensitiivisyys

* tasa-arvo

* huumori ja elämänilo

© OMH. Kaikki oikeudet pidätetään.